Aan uw ondernemerschap zijn tal van risico’s gebonden. Laat deze evalueren!

 • uitbating
 • na levering
 • beroepsaansprakelijkheid
 • bestuurdersverzekering
 • na brand en ontploffing

Ieder bedrijfs- of kantoorgebouw heeft nood aan een verzekering op maat.

Ook uw machines, materiaal en koopwaar

Van zodra u zich op de openbare weg bevindt met uw voertuig, is een verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid verplicht. Deze vergoedt de lichamelijke en de stoffelijke schade aan derden waarvoor u aansprakelijk bent.

Deze verplichte verzekering kan uitgebreid worden met volgende waarborgen:

 • Kleine omnium: deze vergoedt de schade aan uw wagen ten gevolge van brand, diefstal, glasbreuk, natuurkrachten en aanrijding met dieren
 • Stoffelijke schade: samen met de kleine omnium is dit de Grote omnium. Deze waarborg vergoedt de schade aan uw voertuig als gevolg van een ongeval in fout, vluchtmisdrijf, vandalisme, … Dit is de materiële schade die niet verhaalbaar is bij een aansprakelijke derde.
 • Rechtsbijstand
 • Lichamelijke schade en medische kosten van de bestuurder na een ongeval in fout of zonder aansprakelijke derde
 • Bijstand na pech
 • Aanhangwagen

Laat ons samen op zoek gaan naar de beste oplossing voor uw wagenpark.