Hospitalisatie

Jaarlijks worden veel gezinnen geconfronteerd met een opname in het ziekenhuis! Dit kan u echter al snel een zware financiële kater bezorgen. Er wordt een steeds snellere stijging verwacht van de kosten in de gezondheidszorg.

Deze financiële onzekerheid kunt u opvangen. De hospitalisatieverzekering is een perfecte en zelfs noodzakelijke aanvulling op uw wettelijke ziekteverzekering.

Uw voordeel:

  • 100 % terugbetaling (onmiddellijk dankzij gepersonaliseerde medische kaart);
  • vrije keuze van ziekenhuis, arts en kamer;
  • keuze van vrijstelling;
  • plastische chirurgie na ongeval of ziekte;
  • heel wat alternatieve geneeskunde komt in aanmerking;
  • geen wachttijd voor ziekte en ongeval;
  • ook ééndagsopname;
  • pre en post na hospitalisatie.

Ook indien u reeds geniet van een hospitalisatieverzekering via uw werkgever bieden wij de mogelijkheid om bij verlies van deze groepsverzekering een verderzetting te garanderen aan gunstige tariefvoorwaarden.