Moto

Van zodra u zich op de openbare weg bevindt met uw voertuig, is een verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid verplicht. Deze vergoedt de lichamelijke en de stoffelijke schade aan derden waarvoor u aansprakelijk bent.

Bijna iedere verzekeringsmaatschappij voorziet een combinatietarief wanneer u uw wagen en moto samen verzekert. Hierdoor kan u een aanzienlijke korting genieten op uw premie.

De verplichte verzekering kan eveneens uitgebreid worden met volgende waarborgen:

  • Kleine omnium: deze vergoedt de schade aan uw wagen ten gevolge van brand, diefstal, glasbreuk, natuurkrachten en aanrijding met dieren
  • Stoffelijke schade: samen met de kleine omnium is dit de Grote omnium. Deze waarborg vergoedt de schade aan uw voertuig als gevolg van een ongeval in fout, vluchtmisdrijf, vandalisme, … Dit is de materiële schade die niet verhaalbaar is bij een aansprakelijke derde.
  • Rechtsbijstand
  • Lichamelijke schade en medische kosten van de bestuurder na een ongeval in fout of zonder aansprakelijke derde
  • Bijstand na pech

Contacteer ons voor verdere informatie of een offerte.