Rechtbijstand

Als verzekeringsmakelaar bieden wij u polissen in alle rechtsdomeinen die op de markt aanwezig zijn: rechtsbijstand voor voertuigen, het privéleven en de beroepsactiviteiten, maar ook allriskpolissen, standaardpolissen en maatwerk.

Een rechtsbijstandverzekering verdedigt uw belangen en rechten en helpt u een vergoeding te krijgen. Deze polis voorziet ook in de teruggave van de honoraria van advocaten en experten + de kosten van een eventuele rechtsvordering.

Contacteer ons voor meer informatie.